Energetska prenova poslovne stavbe KIKŠtarter

V kolikor planirate energetsko sanirati poslovno stavbo ali pa izvesti druge ukrepe v učinkovito rabo energije, lahko iz strani Ekosklada pridobite sofinanciranje do 20 % upravičenih stroškov in tudi ugodni kredit v višini 80 % upravičenih stroškov. Ministrstvo za infrastrukturo pa napoveduje še dodatna sredstva v višini 5 mio EUR za leto 2022 in 2023. Pomembno je, da se pripravi Vloga predno začnete z izvajanjem investicije oziroma pred plačilom prvih računov. Za zagotovitev vseh pogojev je pomembno, da se investicije v URE načrtujejo skladno s tehničnimi pogoji Javnega poziva.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v Javnem pozivu navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude. Navedeno pomeni, da še niso bili plačani računi za investicijo v posamezni ukrep URE.

V podjetju MMSol smo za celovito energetsko sanacijo poslovne stavbe KIKŠtarter izvedli uspešno prijavo za nepovratna sredstva in kredit Ekosklada, koordinirali izvajalce za zagotavljanje tehničnih pogojev in pripravili Zahtevke za sofinaciranje.

Več informacij: Javni poziv 92FS-PO21

Komentiranje je izklopljeno.