ENERGETSKO UPRAVLJANJE

Za naročnike izvajamo celostno energetsko upravljanje, ki obsega aktivnosti povezane z učinkovito rabo energije.

Za javne naročnike so to aktivnosti, ki so predvidene v akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta. Ponujamo celotni prevzem knjigovodstva in izvajanje analiz porabe energije in spremljanje stroškov, poročanje v nacionalni sistem za spremljanje porabe energije v javnih objektih, oblikovanje ukrepov za učinkovito rabo energije, organiziramo izvedbo delavnic in predavanj, izvajamo ozaveščanje javnosti, izvajamo svetovanje na področju energetskih investicij na ravni lokalne skupnosti itd.

Za zasebne naročnike so to aktivnosti, ki vplivajo na učinkovito rabo energije. Izvedemo analizo in pripravimo načrt učinkovite rabe energije, upravljamo z energetsko infrastrukturo ter spremljamo izvajanje in učinke izvedenih ukrepov.

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?