SKUPAJ Z VAMI DO TRAJNOSTNIH REŠITEV

  • Prijave za financiranje iz EU skladov

  • Priprava dokumentacije za Prijave na EU sklade

  • Lokalni energetski koncepti

  • Trajnostna energetika

  • Varstvo okolja

  • Prostorske analize javne infrastrukture

STORITVE

učinkovita raba energije
Učinkovita in trajnostna energetika

Specializirani smo za  učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije. Naše rešitve predstavljajo uporabne in konkretne rezultate tako za podjetja kot za lokalne skupnosti. Za vas vpeljemo učinkovito energetsko upravljanje.

Varstvo okolja
Varstvo okolja in prostorske analize

Zdravo in kakovostno okolje predstavlja osnovo tako za uspešno podjetje kot za razvojno usmrejeno lokalno skupnost. Za vas pripravimo projekte in rešitve, ki poleg okolja upoštevajo ekonomske in socialne vidike.

Nepovratna sredstva
Razvoj za financiranje iz EU skladov

Pripravimo vse potrebno za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev za razvoj podjetja ali loklane skupnosti. Pomagamo tudi pri identifikaciji razvojnih potencialov glede na vaše želje in pogoje javnih razpisov za sofinanciranja.

 
 
Imate vprašanje

Sporočilo je bilo poslano

Kontaktni podatki

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve,

Matija Matičič s.p.

Jelovškova ulica 3

1241 Kamnik

Poslovna enota:

KIKštarter

Fužine 9

1241 Kamnik

 

info@mm-sol.si

Tel: +386 51 339 889

Skupaj z vami do učinkovitih trajnostnih rešitev

O NAS

Podjetje MM SOL je mlado podjetje, katerega gradijo ljudje z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami tako na področju EU skladov kot na prednostnih področjih (okolje, energetika, itd.). Poslanstvo podjetja je skupaj z naročniki vpeljati učinkovite trajnostne rešitve za doseganje uspešnih rezultatov. Osnovna dejavnost podjetja je priprava vsega potrebnega za naročnikov razvoj s pomočjo financiranja iz EU skladov.

Področje delovanja obsega tudi storitve vezana na prednostna področja EU strategij in sicer: varstvo okolja (presoje vplivov, programi, okoljevarstvena dovoljenja, itd.); trajnostna energetika (URE in OVE); prostorske analize na nivoju lokalnih skupnosti (programi opremljanja, katastri kurilnih naprav, energetske in okoljske analize).

V projekte naročnikov vstopamo v različnih fazah razvoja, od sodelovanja pri oblikovanju projektnih idej, preverjanja izvedljivosti, presojanja vplivov na okolje, pridobivanja ustreznih dovoljenj, do iskanja virov financiranja in priprave prijav za financiranje iz EU skladov.