Celovit proces za učinkovito delo

1.

Stopimo v kontakt

Sestanemo se in pogovorimo o vašem delu in projektni ideji ter vaših željah in pričakovanjih.

2.

Preučimo opcije

Analiziramo stanje, preučimo možnosti in poiščemo ustrezno rešitev za vas.
3.

Poprimemo za delo

Za vas in vaš projekt pripravimo vse potrebno. V času poteka dela smo v konstantni navezavi z vami in vas seznanjamo z napredkom.

4.

Projekt vodimo do zaključka

Projekt spremljamo in vodimo do zaključka. Za vas pripravimo tudi potrebna poročila in zahtevke.

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?

Aplikacija za energetsko knjigovodstvo – EN-SOL

Energetsko knjigovodstvo je prvi korak k učinkovitemu upravljanju porabe energije v stavbi ali delu stavbe. Naša aplikacija omogoča spremljanje in načrtovanje stroškov porabe energije po posameznih energentih, stavbah in stroškovnih mestih. Uporaba aplikacije je preprosta, prihrani veliko časa in zmanjša napake pri poročanju. Aplikacija omogoča izvoz podatkov in različnih vrst poročil glede na željene spremenljivke.

Naši naročniki