INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN EKONOMSKE ANALIZE

Pri realizaciji projektov je potrebno v fazi načrtovanja izdelati številne dokumente, zlasti ob prijavi na razpise za pridobitev finančne spodbude.

Tako javnim kot zasebnim naročnikom ponujamo izdelavo dokumentov, ki so potrebno pri realizaciji projektov.

Naši dokumenti so izdelani kakovostno in strokovno. Za naše naročnike izdelamo:

  • Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
  • Predinvesticijska zasnova (PIZ)
  • Investicijski program (IP)
  • Poslovni načrt s CBA analizo
  • Test upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva
  • Analiza tveganja itd

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?