ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO

Energetsko knjigovodstvo predstavlja temelj uspešnega energetskega menedžmenta, saj je učinkovit pripomoček za analizo rabe energije po že izvedenih ukrepih in dobro izhodišče za nadaljnje načrtovanje ukrepov učinkovite rabe energije.

Za naročnike prevzamemo in izvajamo energetsko knjigovodstvo v okviru katerega zbiramo in spremljamo podatke o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe. Podatke analiziramo ter za javne objekte tudi poročamo skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju v informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva, ki ga vodi Ministrstvo za infrastrukturo, v okviru katerega deluje direktorat za energijo.

Vodenje energetskega knjigovodstva je podlaga za uspešno upravljanje porabe energije v stavbi, izvajanje URE ter odlična podlaga za iz izdajo energetske izkaznice. Z učinkovitim vodenjem energetskega knjigovodstva je mogoče:

  • Natančno spremljanje rabe energije ter drugih energetskih in okoljskih kazalcev stavbe
  • Spremljanje stroškov porabljene energije v stavbi
  • Ugotavljanje odstopanj dejanske rabe energije od pričakovane in ugotavljanje vzrokov za odstopanja
  • Zbiranje podatkov o stavbi in vgrajenih energetskih sistemih na enem mestu
  • Oblikovanje ukrepov za učinkovito rabo energije.

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?