APLIKACIJA ZA ENERGETSKI KNJIGOVODSTVO EN-SOL

Energetsko knjigovodstvo je prvi korak k učinkovitemu upravljanju porabe energije v stavbi ali delu stavbe.

Naša aplikacija omogoča spremljanje in načrtovanje stroškov porabe energije po posameznih energentih, stavbah in stroškovnih mestih.

Uporaba aplikacije je preprosta, prihrani veliko časa in zmanjša napake pri poročanju.

Aplikacija omogoča izvoz podatkov in različnih vrst poročil glede na željene spremenljivke.

Opis in funkcije:

  • Spremljanje rabe energije ter drugih energetskih in ekoloških kazalnikov v stavbah;
  • Spremljanje stroškov za energijo v stavbah
  • Ugotavljanje večjih odstopanj od povprečnih vrednosti rabe energije in ugotavljanje vzrokov zanje
  • Vpogled o ogrevalnih sistemih v stavbah
  • Primerjalna analiza porabe energije in stroškov v določenem časovnem obdobju in/ali za različne objekte
  • Zbiranje ustreznih podatkov na enem mestu
  • Analiza izvedenih ukrepov
  • Učinkovit pripomoček in izhodišče za nadaljnje ukrepe URE

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?