LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT (LEK)

Za naročnike izdelamo LEK ali evalvacijo lokalnega energetskega koncepta. Sestavni del našega LEK je natančna analiza stanja s konkretno opredeljenimi učinki URE in izrabe OVE.

V sklopu LEK izdelamo tudi strokoven akcijski načrt, ki ima podane konkretne ukrepe, ki so tudi časovno in ekonomsko podrobno opredeljeni. Naš cilj je izdelati dokument, ki skozi izvedene ukrepe pripelje do konkretnih učinkov na nivoju celotne občine. Z naročnikom želimo razvijati energetsko politiko, ki bo v lokalno skupnost vpeljala trajnostni razvoj in dolgoročno omogočila vašo večjo energetsko neodvisnost. Naši lokalni energetski koncepti so pripravljeni z vsebinami, ki v celoti izpolnjujejo zahteve Akcijskega načrta za trajnostno oskrbo z energijo (SEAP), ki je ključni dokument za vstop v Konvencijo županov (evropska zaveza za trajnostno energetiko).

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?