RAZPISI

Delujemo na področju javnih razpisov za pridobitev finančnih spodbud. Ponujamo celostno storitev prijave projekta na razpis: poiščemo najbolj primeren razpis za vaš projekt ter vam pri razvoju vaše zgodbe nudimo strokovno podporo, svetovanje in pomoč.

Za potrebe izpolnjevanja zahtev razpisa strokovno pripravimo vso potrebno dokumentacijo, izpolnimo in oddamo vlogo s potrebnimi prilogami, pripravimo zahtevke ter pripravimo poročila (vmesna in končna) o doseženih učinkih investicije.

Strokovnost, bogate izkušnje in celostni pristop nas vodijo pri oblikovanju uspešne prijave za razvoj vaše ideje. K sodelovanju lahko vstopimo na različnih stopnjah razvoja projekta.  Na podlagi vaših želj in vizije za projekt vas usmerjamo in pomagamo uskladiti razvoj zgodbe s cilji posameznega razpisa in strategijami EU skladov. Na takšen način najdemo razpis, ki je najbolj usklajen in primeren za podporo vaše vizije.

Naše dejavnosti za javne razpise:

  • Svetovanje in podpora
  • Izdelava potrebne (zahtevane) dokumentacije (poslovni načrt, študija izvedljivosti itd.)
  • Izpolnitev in oddaja vloge za prijavo na razpis ali pridobitev posojil
  • Poročanje in priprava zahtevka za izplačilo sredstev
  • Priprava poročil o učinkih investicije

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?