IZDELAVA KATASTRA (EVIDENCE) ENERGETSKIH UREDITEV

Specializirani smo na področju energetike in ponujamo širok nabor storitev. Za naročnike poiščemo učinkovite in uporabne rešitve, ki pripeljejo do željenih rezultatov. Naše storitve obsegajo:

Za preprosto in učinkovito poznavanje prostorske razporeditve rabe energije in energentov ter lažje spremljanje skladnosti lokalnih prostorskih planov z ukrepi predvidenimi v LEK izdelamo evidence energetskih ureditev ki služijo kot strokovne podlage za nadaljnje prostorske spremembe in ureditve ter oblikovanje nadaljnjih načrtov in ukrepov za oskrbo z energijo.

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?