ENERGETSKI PREGLED

Z energetskim pregledom naročnik dobi vpogled v energijske tokove in stanje energetske učinkovitosti ter opcije za znižanje porabe energije in stroškov.

Energetski pregled predstavlja osnovo za optimizacijo obstoječih energetskih in tehnoloških postopkov kot tudi za smernice pri širitvi in izgradnji novih energetskih sistemov. Na podlagi preteklih podatkov o porabi energije in izvedenih meritev v sklopu energetskega pregleda se identificira potenciale za povečanje energetske učinkovitosti. Rezultat izvedenega energetskega pregleda so predlagani ukrepi za učinkovito rabo energije (URE), ki so tehnično in ekonomsko analizirani in ovrednoteni ter prioritetno razvrščeni glede na ekonomsko upravičenost in težavnost tehnične izvedbe.

Glede na namen in obseg del lahko energetske preglede razvrstimo v tri skupine:

  • Preliminarni pregled
  • Poenostavljen energetski pregled
  • Razširjeni energetski pregled
  • Tehnološki energetski pregled

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?