ŠTUDIJA ALTERNATIVNIH SISTEMOV ZA OSKRBO Z ENERGIJO

Za naročnike izvedemo študijo, ki naročniku poda informacije o najprimernejši in najbolj upravičeni obliki oskrbe z energijo pri novi investiciji ali rekonstrukciji, kjer se izvaja tudi menjava sistema oskrbe z energijo.

Preučijo se tehnične možnosti za oskrbo z energijo, ki se hkrati tudi ekonomsko ovrednotijo (stroški in koristi).

Študije izvedljivosti izdelujemo skladno z zahtevami in metodologijo, ki izhaja iz Energetskega zakona.

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?