Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

S strani SPIRIT Slovenija je bil objavljen javni razpis za podporo zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji. Cilj je podpreti vsaj 200 podjetij.

Namen je zagotoviti strokovna in finančna podpora pri procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev URE, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Razpis je razdeljen na dva sklopa, ki opredeljuje upravičenca glede na velikost podjetij:

Sklop I je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V SKLOPU I je predvidena podpora za 120  podjetij. Sklop je razdeljen na fazo A in B.

Sklop II je namenjen podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. V SKLOPU II je predvidena podpora 80 podjetij. Sklop je razdeljen v dve skupini, in sicer:

 • Skupina zagonskih podjetij – skupina ZP: podjetja, ki še nimajo razvitega produkta ali storitve in še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu;
 • Skupina mikro in malih podjetij – skupina MMP: podjetja, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

Tudi SKLOP II je razdeljen na fazo A in B.

Podjetja se najprej prijavijo za vključitev v FAZO A in v FAZO B se lahko prijavijo zgolj podjetja, ki so bila vključena v FAZO A in so jo tudi uspešno zaključila.

Okvirna višina sredstev:

Sklop I  14.972.400,00 EUR

Sklop II  3.000.000,00 EUR

Roki za prijavo:

SKLOP I:

 1. rok: 15. 9. 2022
 2. rok: 16. 1. 2023
 3. rok: 15. 6. 2023
 4. rok: 15. 11. 2023
 5. rok: 15. 3. 2024

SKLOP II :

 1. rok: 15. 11. 2022
 2. rok: 15. 4. 2023
 3. rok: 15. 9. 2023
 4. rok: 15. 1. 2024
 5. rok: 15. 4. 2024

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?