Energetski pregled podjetja

April 25, 2017

Vsako podjetje ima med odhodki stroške za energijo, eni večje drugi manjše. Z energetskim pregledom se lahko seznanite z obstoječim profilom rabe energije in pridobite analizo možnih ukrepov za zmanjšanje stroškov energije. EKO Sklad je v petek 21.4. objavil javni razpis za sofinanciranje izdelave energetskega pregleda v višini 50 % upravičenih stroškov. Tako boste poleg ukrepov za zmanjšanje stroškov za energijo pridobili tudi sofinanciranje izdelave energetskega pregleda (EP). Glede na to, da gre za odprti javni razpis, pa bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prej prijavili. Poleg sofinanciranja energetskih pregledov so v nadaljevanju na kratko predstavljeni tudi drugi aktualni razpisi (investicije za MSP na področju lesne dejavnosti, sofinanciranje postavitve MHE in vetrnih elektrarn).

 

Objavljen javni poziv je namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem in sicer za izvedbo energetskih pregledov. Namen energetskih pregledov je poleg seznanitve z obstoječim profilom rabe energije tudi ocena stroškovne učinkovitosti možnosti prihranka energije. Sestavni del EP je tudi analiza možnosti uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi.


Z izdelavo energetskega pregleda podjetje pridobi strokovno podlago za odločitve o investicijah, glede na tveganja, vračilno dobo in zahtevnost le teh. Energetski pregled mora glede na razpis minimalno vsebovati:

  • podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali industrijskega obrata, vključno s transportom oziroma samega transporta;

  • analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in/ali transporta tako, da se upoštevajo dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje, če je to mogoče;

  • nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski);

  • analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke;

  • ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).

Višina sofinanciranja znaša 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.

 

Izdelavo energetskega pregleda mora podjetje naročiti pri zunanjem izvajalcu, ki je uspospobljeno za izdelavo. Kakovosten energetski pregled z meritvami vam lahko pripravimo tudi v podjetju MM Sol skupaj z našimi partenrji.

 

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva. Energetski pregled pa je potrebno izdelati najkasneje 12 mesecev po pridobitvi odločbe o dodelitvi sredstev.
 

 

 

Please reload

Zadnje novice
Please reload

Arhiv
Please reload

Oznake
Please reload

© 2016 by MMSol

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle