Ugodni mikrokrediti za podjetja tudi v letu 2017

January 24, 2017

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil Javni razpis P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Tovrstni kredit, omogoča podjetjem hiter in enostaven dostop do zelo ugodnih finančnih virov na trgu. Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo. Postopek je enostaven in hiter. Višina kredita je od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Poleg prijavnega lista je potrebno pripraviti Predstavitven načrt in finančno prilogo. Za to lahko poskrbimo mi. V letu 2016 smo bili 100 % uspešni pri pridobivanju sredstev SPS za podjetja.

 

Namen produkta je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje tekočega poslovanja, investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij.  Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo

 

Pogoji za prijavo podjetja:

 • podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas;

 • imeti zagotovljen trg, razviden z izpolnitvijo vsaj ene od treh alinej:

  • iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES ali

  • s predložitvijo veljavnih pogodb ali

  • z razkritjem načrtovanih prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v predstavitvenem načrtu.

 • v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo;

 • zagotoviti zavarovanje kredita v višini 1 : 1,25 (z neobremenjenim nepremičnim premoženjem);

 • imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila z oceno vsaj SB7;

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000EUR. Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 1,4 %. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno. Najkrajša ročnost kredita je12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

 

Upravičeni stroški so:

 • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali

 • nakup poslovnih prostorov),

 • izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne

 • patentiranega tehničnega znanja podjetja),

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,

 • izdatki za nakup storitev

 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Za odobritev vloge je pomembno pripraviti prepričljivi Predstavitveni načrt in finančno prilogo, ki predstavljata podlago za prijavljen projekt. Za več informacij nas kontaktirajte. V februarju bo objaveljen tudi Javni razpis za Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere.

 

Please reload

Zadnje novice
Please reload

Arhiv
Please reload

Oznake
Please reload

© 2016 by MMSol

 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle