P1 PLUS 2022 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za ugodno financiranje MSP ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

  • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP
  • za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
  • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilj finančnega ukrepa je:

  • MSP olajšati dostop do ugodnega bančnega financiranja,
  • spodbujanje rasti in razvoja MSP
  • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev
  • spodbujanje zasebnih vlaganj.

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?