Javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnova gozda iz PRP 2014 – 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 6. javni razpis za odpravo škode in obnovo gozdov poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prekomerno namnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

Javni razpis je razdeljen na sklope od A do D, in sicer:

  • SKLOP A: Za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 700.000 EUR;
  • SKLOP B: Za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 300.000 EUR;
  • SKLOP C: Za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 450.000 EUR;
  • SKLOP D: Za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 20.000 EUR.

Med upravičene stroške se uvrščajo:

  • stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo vzpostavljanje gozdne higiene, in
  • stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma, kot so določeni 13. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.

Upravičenci, ki lahko pridobijo podporo po tem javnem razpisu so lastniki gozdov.

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?