Financiranje iz EU skladov

PRIPRAVA PRIJAVA ZA EU SKLADE

Bogato znanje in celostni pristop nas vodijo pri oblikovanju uspešne prijave za razvoj vaše ideje. Celovito poznavanje prednostnih področij evropske kohezijske politike izhaja iz 10 letnih izkušenj na področju trajnostnega razvoja, snovne učinkovitosti in EU skladov. Pripravili smo več 10 uspešnih prijav za financiranje iz EU skladov, izdelali investicijsko dokumentacijo in oblikovali ustrezne projektne ideje skladno z prednostnimi področji.

 

SVETOVANJE PRI RAZVOJU PROJEKTNIH IDEJ

Usmerjamo vas pri oblikovanju vaše projektne ideje usmerjene v raziskave, razvoj, prodor na tuje trge, širitev dejavnosti, itd. Na podlagi dobrega poznavanja prednostnih področij vam svetujemo kako razviti zgodbo skladno s cilji in strategijami evropske unije. V kolikor je vaša dejavnost usmerjena v reševanje vsaj enega od prednostnih področij vas usmerjamo pri oblikovanju projektnih idej. Pri razvoju projektnih idej skrbimo tudi za finančno in ekonomsko učinkovitost. Prijava ustrezno načrtovane projektne ideje predstavlja več možnosti za uspešnost na razpisih.

 

IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Skladno z Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) po metodologiji priročnika EU (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Project …) za vas izdelamo vso potrebno investicijsko dokumentacijo: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP); Investicijski program (IP) ali njegovo novelacijo; Predinvesticijsko zasnovo (PZ). Za podjetja pripravljamo poslovne načrte z upoštevanjem prednostnih področij in skladno z usmeritvami EU, tako da so primerni kot priloga pri prijavah na javne razpise.

 

 

ISKANJE RAZPISOV PRIMERNIH ZA VAŠO DEJAVNOST

Obveščamo vas samo o za vas aktualnih razpisih. Glede na vaše želje oblikujemo pogoje iskanja in vas obveščamo o datumih, pogojih in možnostih. Prihranimo vam čas pri iskanju za vas primernih razpisov, poleg pa vas ažurno obveščamo o objavah.

 

 

1/2