June 28, 2017

Kot je bilo predstavljeno v prejšnjem članku Ministrstva v juniju napovedujejo večji sklop razpisov, ki bo predvidoma objavljen konec tega tedna oziroma v naslednjem tednu. Torej bo enako kot lani v času glavne poletne sezone čas pa pripravo in prijavo razvojnih idej....

May 29, 2017

V mesecu juniju in juliju je za podjetja predvidenih kar nekaj javnih razpisov za nepovratna sredstva EU. Naslednji sveženj pa bo predvidoma objavljen v začetku jeseni. V juniju bodo objavljeni razpisi za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA, za gradnjo Ekon...

April 25, 2017

Vsako podjetje ima med odhodki stroške za energijo, eni večje drugi manjše. Z energetskim pregledom se lahko seznanite z obstoječim profilom rabe energije in pridobite analizo možnih ukrepov za zmanjšanje stroškov energije. EKO Sklad je v petek 21.4. objavil javni razp...

February 24, 2017

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 17. februarja objavil razpis za 92 milijonov EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za mala in srednja podjetja (MSP). Kot pretekla leta je s tem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov. S t...

January 24, 2017

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil Javni razpis P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Tovrstni kredit, omogoča podjetjem hiter in enostaven dostop do zelo ugodnih finančnih virov na trgu. Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo. Postopek je eno...

January 20, 2017

Z novim letom je predvidena objava številnih razpisov na nacionalni ravni, odprte pa so tudi številne možnosti teritorialnega sodelovanja (Interreg). Tako bodo v prvi polovici leta 2017 možne prijave za:

- krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij,

- snovn...

December 5, 2016

Bliža se novoletni čas, ki predstavlja tudi čas druženja, novoletnih večerij in snovanje novih idej za prihodnost. Obiskovanje poslovnih partnerjev je tudi priložnost za zasnove partnerstva pri izvedbi novih projektov. Mogoče ne direktno povezanih z glavno dejavnostjo...

November 7, 2016

V mesecu oktobru sta bila objavljena razpisa za procesne izboljšave v podjetjih in za vzpostavitev strateško razvojnih partnerstev. Vsi pričakovani razpisi še niso bili objavljeni, tako da se pričakuje objava v novembru in decembru. Kateri so ti razpisi, ki prihajajo,...

September 26, 2016

Po pestrem poletju na področju objav javnih razpisov za gospodarstvo je trenutno s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prisotno zgodnjejesensko zatišje. Trenutno sta aktualna dva razpisa. Že v oktobru pa je predvidena objava številnih razpiso...

Please reload

Zadnje novice
Please reload

Arhiv
Please reload

Oznake
Please reload

© 2016 by MMSol

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle