Javni razpis za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil razpis za spodbujanje učinkovite rabe virov in varstva okolja v podjetništvu. Javni razpis zajema možnost pridobitve posojila za naložbe v projekte energetske učinkovitosti.

Namen razpisa  je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti s ciljem spodbujanja razvoja v gospodarstvu. Razpis zasleduje naslednje ukrepe:

 • URE za naložbe na področju:
 • naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,
 • izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedbe sistema upravljanja z energijo,
 • energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu.
 • Varstvo okolja in prilagajanje podnebnim spremembam za naložbe na področju:
 • toplotne izolacije (fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi; tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi; ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
 • zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi;
 • vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav (toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe; kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe; toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe; solarnega ogrevalnega sistema v stavbi; prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi; sistema ogrevanja v stavbi);
 • zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

Pogoji posojila so naslednji:

 • Minimalni znesek: 100.000 EUR;
 • Maksimalni znesek: 1 mio EUR;
 • 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,66 % letno naprej (odvisno od Skladove ocene projekta);
 • Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem;
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila.

Datum objave: 17. 8. 2022

Rok za prijavo: 31. 12. 2022 do 23.59

Potrebujete učinkovito pomoč pri realiziaciji vašega projekta?